Asociatia Romana pentru Programare Neurolingvistica

 

Asociaţia Română pentru Programare Neuro-Lingvistică serveşte ştiinţei, cercetării şi educaţiei pe baza modelului de comunicare specifică programării neuro-lingvistice, cu aplicabilitate în orice domeniu de comunicare interumană (pedagogie, educaţia adulţilor, relaţia cu pacientul în medicină, relaţii sociale, etc.).

Asociaţia Română pentru Programare Neuro-Lingvistică  reuneşte prin liberă adeziune orice persoană care aderă şi recunoaşte statutul Asociaţiei, indiferent de naţionalitate, convingeri politice sau religioase.

Asociaţia Română pentru Programare Neuro-Lingvistică este membru fondator al Asociaţiei Europene pentru Programare Neuro-Lingvistică – EANLP.

Asociaţia Română pentru Programare Neuro-Lingvistică are acorduri recunoaştere reciprocă cu Asociaţia Internaţională pentru Programare Neuro-Lingvistică – IANLP, precum şi cu cele mai importante asociaţii naţionale europene de profil.

 

Bacau, str. Erou Gheorghe Rusu, nr. 4,sc.D, ap.15

CIF: 14599199

RO92 RNCB 0048 0259 2547 0001 – RON

RO65 RNCB 0048 0259 2547 0002 – EURO

BCR Sucursala Bacovia Bacau

email: contact@nlp.ro