Coach / Master Coach - nlp.ro

Du-te la conținut

Meniul principal :

Coach / Master Coach

Nivele de formare


NLP Coach

In prezent asociatia nu ofera direct formari de coach respectiv master coach. Lista formatorilor certificati cu competenta de formare Coach/ Master Coach o gasiti la Master Traineri ARONLP


CURRICULUM Coach ARONLP /Master Coach ARONLP                        Download PDF

Condiţii de participare


• Certificat de absolvire al unui NLP- Practitioner training ARONLP sau echivalent pentru Coach ARONLP
• Certificat de absolvire al unui NLP-Mastertraining ARONLP sau echivalent pentru Master Caoch ARONLP.
Certificarea NLP-Master poate avea loc inainte, in timpul sau dupa formarea de Coach.
• Virsta minima la inmanarea certificatului (diplomei) va fi de 25 de ani.

Calificarea formatorilor

• Înainte de training proiectul de training inclusiv materialele informative şi de reclamă vor fi prezentate pentru aprobare la ARONLP.
• Înainte de training documentele de calificare ale formatorilor principali vor fi prezentate pentru verificare si aprobare la ARONLP.

Formatorii primesc in decurs de 14 zile raspunsul scris la cerere.

Durata

• Durata obligatorie de training 144 sau mai multe ore de training inclusiv testare, împărţite pe 18 sau mai multe zile de training.
• După testare sunt necesare minimum 15 ore de supervizare individuală sau în grup condusă de un formator principal certificat ARONLP cu competenta de formare Coach.
• Sunt recomandate minimum 40 de ore de supervizare si/sau intervizare in grupe pregatire practica (Peer Group) pe parcursul trainingului.

Desfasurarea

• Training-ul este conceput de minimum 2 formatori principali certificaţi ARONLP cu competenta de formare Coach care conduc trainingul împreună sau alternativ.
• Recomandare: cei 2 formatori să provină din institute NLP diferite.

Marimea grupei

• O grupa de training este formata din cel putin 6 (sase) participanti la training.

Calificarea formatorilor

• Formator principal certificat ARONLP cu competenta de formare Coach
• Master Trainer ARONLP sau echivalent competenta de formare Coach

Continuturi minime

Continuturile formarii de Coach sunt impartite in 5 (cinci) subdomenii:

1. Atitudinea de baza a unui Coach
2. Marketing
3. Crearea conditiilor si a unui cadru adecvat pentru procesul de coaching
4. Competenta metodica
5. Supervizarea

1. Atitudinea de baza a unui Coach ARONLP

• Indatorire etica fata de viata
• Tratarea cu respect a diferitelor modele despre lume
• Respect fata de felul diferit de a fi al oamenilor
• Imaginea despre om, obiectiv, etica, integritate
• Atitudine de baza sistemica si constructivista

2. Marketing

• Achizitia clientilor,
• Definirea profilului propriu de coach
• Dezvoltarea unui concept propriu de coaching

3. Crearea conditiilor si a unui cadru adecvat pentru procesul de coaching

Managementul contactelor:
• clarificarea „comenzii”
• oferta de coaching
• „comenzile capcana”  
• clarificarea solicitarii clientului
• abordarea de perspective multiple in cazurile in care clientul si si beneficiarul nu sunt aceeasi persoana
• Setting-Management
• Generarea si urmarirea unor obiective de coaching motivante si bazate pe valori
• Generarea unei atmosfere de coaching relevante (spatial si temporal)
• acordurile reciproce si contractul de consiliere

4. Competenta metodica

• Arta de a pune intrebari: sistemice, orientate pe solutie, utilizere sigura a tehnicilor de a pune intrebari explicite si implicite (hipnotice)
• Materiale si metode ajutatoare pentru structurarea sistemica a procesului si conditiilor de coaching: figuri, obiecte, carduri etc.
• Analiza individuala, generarea si managementul resurselor clientului
• Flexibilitate in conducerea proceselor (capacitatea actiona variabil intre nivelele de continut, de relatie si de proces)
• Utilizarea profesionista a informatiilor procesuale implicite (spatiale si de relatie): postura, modul clientului de a  sta pe scaun, pozitia in incapere...
• Capacitatea de a utiliza o comunicare atat directa cat si acoperita orientata catre telul dorit
• Elaborarea si darea de  teme (pentru acasa) care favorizeaza dezvoltarea clientului
• Gestionarea adecvata a fenomenelor de transfer si contratransfer precum si a tiparelor recursive
• Cunostinte in domeniul bazelor neurobiologice ale schimbarii

Abordari si metode de coaching din domeniile:

• NLP
• Terapia centrata pe obiective si solutii
• Analiza tranzactionala
• Terapia centrata pe persoana
• Terapia provocativa
• Interventii sistemice
• Interventii constructiviste
• Neuropsihoterapie
• Terapia Gestalt
• Hipnoterapia
• Terapia prin miscare
• Terapia prin arta
• Terapia comportamentala
• Mediere
• Constelatia familiala
• Kinesiologie
• Terapia rational emotiva RET
• Tehnici de relaxare
• Psihologie energetica
• Terapia cognitiva
• Comunicarea neviolenta
• Teamcoaching
• Managementul conflictelor
• pentru alte metode si abordari de coaching e necesara o examinare individuala

5. Supervizare

• Supervizarea documentatiilor de caz
• Supervizare coach

Lucrarea de diploma

Lucrare de diploma are 3 capitole tematice:

• Profilul personal in calitate de Coach
• Conceptul personal de coaching
• Trei (3) documentatii de caz (scris si/sau cu documentatie video)
• Privitor la aceste capitole are loc un Feed-back calitativ exigent al formatorilor certificati cu competenta de formare coach
• Conceptia si planul exact de desfasurarea a lucrarii de diploma va fi stabilit scris in comun acord cu formatorii certificati cu competenta de formare coach.

Criterii de certificare Coach ARONLP

Pentru acordarea certificatului de Coach ARONLP trebuie indeplinite urmatoarele criterii:

• Persoana este adecvata pentru profesia de Coach
• Absolvirea formarii de Coach inclusiv sustinerea cu succes a lucrarii de diploma
• Angajamentul de a se conforma normelor codului etic profesional
• NLP-Practitioner, ARONLP sau echivalent
• Varsta de cel putin 25 de ani la inmanarea certificatului

Criterii de certificare Master Coach ARONLP

Pentru acordarea certificatului de Coach ARONLP trebuie indeplinite urmatoarele criterii:

• Persoana este adecvata pentru profesia de Coach
• Absolvirea formarii de Coach inclusiv sustinerea cu succes a lucrarii de diploma
• Angajamentul de a se conforma normelor codului etic profesional
• NLP-Master, ARONLP sau echivalent
• Varsta de cel putin 25 de ani la inmanarea certificatului

Conţinutul certificatului Coach ARONLP / Master Coach ARONLP

Certificatul NLP-Coach ARONLP trebuie să conţină următoarele detalii:

1. Afirmaţia de conformitate cu privire la respectarea standardelor ARONLP
2. Ştampila ARONLP si sigiliul de calitate ARONLP – Coach / Master Coach
3. Durata formării în zile şi ore de training
4. Data calendaristică a primei şi a ultimei zile de formare
5. Semnătura formatorilor principal certificati ARONLP cu competenta de formare Coach
6. Titlul: Coach ARONLP/ Master Coach ARONLP

Criterii pentru recunoasterea ca formator principal ARONLP cu competenta de formare Coach

Pentru recunoasterea ca formator principal cu competenta de formare Coach trebuie indeplinite urmatoarele criterii:

• Formator principal ARONLP (Master Trainer) sau echivalent cu o vechime de minimum 3 ani.
• 500 de ore de experienta de training de la numirea ca Master Trainer documentate adecvat.
• Cel putin 3 formari NLP-Practitioner documentate adecvat.
• De 3 ani recunoscut ca Master Coach ARONLP sau echivalent incepand de la 01.01.2017.
• Trei ani de experienta de coaching cu cel putin 150 de ore de coaching documentate pe formularul 2003-C1 si prin 3 referinte cu documentatii de caz pe formularul 2003-C2. Unul dintre cazurile documentate trebuie sa fie mai vechi de 3 ani.
• Cel putin o asistenta la o formare de Coach ARONLP sau un seminar de specialitate ARONLP pana la data depunerii dosarului la Comisia de Formare si Asigurarea Calitatii Formarilor NLP.

Intrarea in vigoare: 01.11.2012                                                                                              Ultima modificare: 2015-11-27


Preşedinte ARONLP                                                 Director formare NLP

Dr. Carmen Todor MD                                              Dr. Marius Catiche MSc                         Download PDF


 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal